MMPI Minnesota Multiphasic Personality Inventory

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

"Doğru", "Yanlış" ve "Bilmiyorum" şeklinde cevaplandırılan 566 maddeden oluşan bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Temel amaç testin kliniklerde kullanılması olmakla beraber, MMPI testi çok sayıda şirket tarafından kilit pozisyonlar için aday alırken kullanılmaktadır.

Testin klinik değerlendirmeye yönelik Hipokondriazis, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Maskulinite-Feminite, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani ve Sosyal İçedönüklük olmak üzere 10 alt testi ve L, F, K olarak adlandırılan 3 geçerlik alt testi vardır.

MMPI Turkey Online test platformu tüm bu ölçekler için ham puan ve T puanını hesaplar, T puanını baz alarak profil çizimi yapar ve rapor hazırlar. Rapora esas olan yanıtlar danışan tarafından herhangi bir mobil cihaz veya bilgisayar ile girilir. Soruların tamamı seslendirilmiş olup, danışanın tercihine bağlı olarak yazılı ve sesli olarak görüntülenir.Daha fazla bilgi için BİZE ULAŞINIZ

MMPI Turkey Online


Etkileşimli Test

Anında Grafik

Anında Rapor

Bulut Bilişim Teknolojisi

Responsive Tasarım

Mobil Cihazlarda Kullanım

MMPI testinin manuel değerlendirmesi oldukça uzun zaman almaktadır. MMPI Turkey Online test platformu uzmana zaman kazandırmak amacı ile tasarlanmıştır.

MMPI Turkey Online test platformu üyelik sistemi ile çalışmaktadır.

Üye olan uzman MMPI testini uygulamak istediği danışana ait isim veya kod, yaş, cinsiyet, eğitim ve başvuru şekli bilgilerini girerek bir kayıt oluşturur. Uygulama bu bilgilerle danışanın test için kullanabileceği ve her danışan için farklı bir URL bağlantısı ve giriş kodu üretir. Danışan bu bilgilerle testi herhangi bir mobil cihazdan veya bilgisayardan online olarak tamamlar.

Tamamlanmış testlerin bilgisi üye uzmanın ekranında görüntülenir. testin değerlendirilmesine baz olan ham puan ve T puan hesaplamaları otomatik olarak yapılır. Profil çizimi ve uzmana kolaylık sağlayacak bir rapor prototipi hazırlanır.

Ayrıntılı MMPI değerlendirme raporuna ek olarak ve ücretsiz Alkol ve Madde Bağımlılığı ile DSM'de yer alan Paranoid, Şizoid, Sizotipal, Antisosyal, Borderline, Histrionik, Narsistik, Çekingen, Bağımlı, Obsesif Kompulsif, Pasif Agresif Kişilik Bozuklukları da değerlendirilmektedir.

MMPI değerlendirmesi kesinlikle uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle MMPI Turkey Online test platformu üyeliğinin aktivasyonu ve MMPI raporlarını üyenin görebilmesi için uzmanlık bilgisinin yeterliliğini kanıtlaması gerekmektedir. Üyelik aktivasyonu psikolog, psikoterapist, psikiyatrist, MMPI sertifikalı sosyal danışman gibi meslek grupları için mümkün olabilmektedir.